Logo CMFC

Player & Staff

Staff (ทีมงานผู้ฝึกสอน)
staff
คัมเบะ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
staff
อภิสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
staff
นิรุจน์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
staff
อเล็กซานดร้า
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู
staff
สาธิต
เลขานุการสโมสร
staff
โชจิโร
ฟิตเนส เทรนเนอร์
staff
พงศ์บวร
ฟิตเนส เทรนเนอร์
staff
ชิติพัทธ์
นักกายภาพบำบัด
staff
ดนัย
นักกายภาพบำบัด
staff
พิชิต
เจ้าหน้าที่ทีม
staff
พิทยา
เจ้าหน้าที่ทีม
staff
สถาพร
เจ้าหน้าที่ทีม

PRINCIPAL SPONSORS

official sponsorsofficial partner