Pride of Chiangmai

     

CMFC Souvenir shop

 
   
ท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าได้ที่ ชอปช้างคลาน , ชอปอัษฏาธร , ชอปภายในสนามซ้อมสิงห์เชียงใหม่เอฟซี หรือ หน้าสนามในวันแข่งขัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าที่ระลึกได้ที่ ดาบตำรวจไสว ใจมัง 0818853399 , 0818859933
   

Season 2014

 

Comming Soon

 
   

Season 2013

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าที่ระลึกได้ที่ ดาบตำรวจไสว ใจมัง 0818853399 , 0818859933

Season 2012

 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าที่ระลึกได้ที่ ดาบตำรวจไสว ใจมัง 0818853399 , 0818859933

Season 2011

 
 
 
 
 

Season 2010

 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าที่ระลึกได้ที่ ดาบตำรวจไสว ใจมัง 0818853399 , 0818859933


MAIN SPONSOR

                 

            

PARTNER SPONSOR