Pride of Chiangmai

 
            เขียงใหม่เอฟซี อะคาเดมี่ (ChiangmaiFC Academy)
สต๊าฟโค๊ชเชียงใหม่เอฟซีอะคาเดมี่
                      
  
  
  
                       กำหนดการรับสมัคร
                      - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (เปิดดำเนินการสอนวันแรกวันที่ 17 มิถุนายน 2555)
 
                       ช่วงอายุที่เปิดสอน
                      - รับสมัครอายุตั้งแต่ 8-18 ขวบ จะแบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 3 ช่วงอายุได้แก่ 8-10,11-14,15-18 ขวบ
 
                     หลักฐานการสมัคร
                     - 1.สำเนาบัตรประชาชน
                     - 2.สำเนาทะเบียนบ้าน
                     - 3.บัตรนักเรียน

                    วันเวลาการฝึกสอน
                     - วันพุธ-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
                     - วันเสาร์-อาทิตย์
                     15.00-17.00 น.
 
                       การติดต่อเชียงใหม่เอฟซีอะคาเดมี่
                      - สามารถติดต่อสมัครได้ที่ สิงห์เชียงใหม่เอฟซี อะคาเดมี่ เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ฮอด
                      ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-283444
                      - อ.สมชาย    นันทโกวัฒน์ (081-9516871)
                      - อ.สิทธิ    นาระต๊ะ (081-9987104)
 
                       อัตราค่าสมัคร (ต่อเดือน )
                       - อายุ 6-10 ขวบ ราคา 800 บาท
                       - อายุ 11-14 ขวบ ราคา 1,000 บาท
                       - อายุ 15-18 ขวบ ราคา 1,200 บาท
 
                       ข้อมูลสต๊าฟโค๊ชผู้ฝึกสอน เชียงใหม่เอฟซี อะคาเดมี่
 
 
     อดิศักดิ์ ศรีจอมทอง
- C-License จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
     พิสันติ์ จันทร์เขียว
- T-Licence รุ่น 1
 
     ศิวพล ชมชื่น
- D-Licence
 
     สิทธิ นาระต๊ะ
- ผ่านการอบรม หลักสูตรฟุตบอลขั้นสูง
 
     อภิชาติ พิมโคตร
- T-Licence รุ่น 3

 
     วิทยา ตานัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

     
 
 
     
 


สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่

เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ฮอด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


e-mail : cmfc_2010@hotmail.com
website : http://www.chiangmaifc.com
Fansite : http://www.mhahao.com
, http://www.changply.com

 

 
     

MAIN SPONSOR

                 

            

PARTNER SPONSOR