เขียงใหม่เอฟซี อะคาเดมี่ (ChiangmaiFC Academy)
                       ผังการพัฒนาผู้เล่น ของเชียงใหม่เอฟซี อะคาเดมี่ ซึ่งจะมีลำดับขึ้นตอนในการผลิตนักฟุตบอล เพื่อเป้าหมายไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพดังนี้
  
  
  
                       กำหนดการรับสมัคร
                      - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (เปิดดำเนินการสอนวันแรกวันที่ 17 มิถุนายน 2555)
 
                       ช่วงอายุที่เปิดสอน
                      - รับสมัครอายุตั้งแต่ 6-18 ขวบ จะแบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 3 ช่วงอายุได้แก่ 6-10,11-14,15-18 ขวบ
 
                     หลักฐานการสมัคร
                     - 1.สำเนาบัตรประชาชน
                     - 2.สำเนาทะเบียนบ้าน
                     - 3.บัตรนักเรียน

                    วันเวลาการฝึกสอน
                     - วันอังคาร-ศุกร์ 18.00-19.50 น.
                     - วันเสาร์-อาทิตย์
                     เช้า 7.30-9.50 , 9.00-12.00 น.
                     บ่าย 15.30-16.50 , 17.00-18.20 , 18.30-19.50 น.
 
                       การติดต่อเชียงใหม่เอฟซีอะคาเดมี่
                      - สามารถติดต่อสมัครได้ที่ สิงห์เชียงใหม่เอฟซี อะคาเดมี่ เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ฮอด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-283444
 
                       อัตราค่าสมัคร (ต่อเดือน )
                       - อายุ 6-10 ขวบ ราคา 800 บาท
                       - อายุ 11-14 ขวบ ราคา 1,000 บาท
                       - อายุ 15-18 ขวบ ราคา 1,200 บาท
 
 
 
Untitled Document
   
CHIANGMAI FC 2010 i Privacy policy © WWW.CHIANGMAIFC.COM